Joeri van Ormondt

Opgericht

De Stotterpraktijk is opgericht door Joeri van Ormondt. Hij legt uit waarom hij de stap naar logopedie-stottertherapie gemaakt heeft: “Na mijn studie bedrijfskunde had ik het gevoel dat ik toch niet helemaal de goede studiekeuze had gemaakt. Terwijl ik naar werk zocht en nadacht over mijn toekomst, werd ik bij een logopedist-stottertherapeut behandeld voor mijn stotteren. Ik was al bij vier andere logopedisten geweest, maar pas bij deze had ik echt het idee van: zij snapt het. Na die succesvolle behandeling wilde ik zelf ook logopedist worden en begon aan een opleiding om dat te bereiken. Ik ben sinds begin 2016 in dit vakgebied werkzaam, en ben ik blij deze keuze gemaakt te hebben. Met name het proces om samen met de cliënt zijn of haar stotteren aan te pakken is wat het vak zo leuk maakt.”

Behandelaars

In 2019 is Irene van der Thiel bij De Stotterpraktijk komen werken. Irene heeft ervaring met het behandelen van stotteren en is kwaliteitsgeregistreerd in het logopedie-register Stotteren. Irene: “In de behandeling van stotteren lever ik cliëntgericht maatwerk, gericht op de oplossing en -zonder uitzondering- het vergroten van het zelfvertrouwen. Ik vind het belangrijk te werken aan meer ontspannen spreken, het verminderen van het stotteren, het vinden van zelfvertrouwen in je spreken en het overwinnen van obstakels die je beperken in je dagelijkse leven.”
Irene heeft veel ervaring met behandelen van (jonge) kinderen. Via een creatieve vooropleiding en de pabo, is ze uiteindelijk logopedist geworden; in de praktijk en bij een instelling. Ze zegt: “Het behandelen van stotteren doe ik hetallerliefst, omdat zo’n behandeling nooit standaard en altijd op het individu gericht is. Samen met ouders van (jonge) kinderen ga ik op zoek naar manieren om er voor te zorgen dat het kind zich veilig genoeg voelt om altijd te vertellen wat en wanneer hij dat wil. Vervolgens leer ik de ouders om samen met hun kind spelenderwijs steeds meer vloeiendheid in de spraak te genereren. 
 
Haar werkplek is in Purmerend.

Joeri behandelt in IJmuiden, Purmerend en op Schiphol-Oost.

Sinds kort werkt ook Leon Beunders bij De Stotterpraktijk. Hij werkt in de vestigingen IJmuiden en Schiphol. Leon: “Ik werk sinds September 2019 bij De Stotterpraktijk, met plezier!
In mijn eerdere opleiding tot Psychomotorisch therapeut leerde ik het mooie van ‘helpen’. Het ondersteunen en vergroten van plezier in het leven, als het op een bepaald punt knelt.
Vanaf het moment dat ik op de opleiding logopedie specifieker ben gaan verdiepen in stotteren, werd mijn interesse gewekt. Het fenomeen stotteren is bijzonder; hoewel we nog niet exact weten waar het vandaan komt, zien we de gevolgen ervan duidelijk. De positieve kant ervan vind ik, dat je binnen stottertherapie wel een heel eind kan komen in het reduceren van het stotteren en de negatieve beleving ervan. Samen met de cliënt of de ouders van een cliënt maak je een gericht plan om aan de slag te gaan.
Je kan met stottertherapie een groot deel van de kwaliteit van leven verwezenlijken of terughalen, en dat is in mijn beleving waar het om gaat.

Irene van der Thiel

Specialist

Omdat er zoveel factoren komen kijken bij stotteren, vinden we het belangrijk dat personen die stotteren en hun ouders door een logopedist-stottertherapeut geholpen worden. Behalve de brede kennis over spraak en taal die een logopedist heeft, hebben we ons bij De Stotterpraktijk verder verdiept in stotteren en zijn daar specialist in. Dit verdiepen is gebeurd door het volgen van een post-HBO opleiding van een jaar via de ECSF, een Europees consortium van hogescholen en universiteiten. ECSF is in Nederland en daarbuiten tegenwoordig de norm in het opleiden van logopedisten tot stottertherapeut. Er is kennis en ervaring voor nodig om voor iedere persoon een voor hem of haar op maat gemaakte behandeling te bieden. Die kennis en ervaring hebben we bij De Stotterpraktijk. We zijn gespecialiseerd in stotteren.

Maatwerk

Jouw wensen zijn het uitgangspunt van de therapie. Jij weet beter dan wie ook wat het stotteren met je doet (of met je kind) en waar je tegenaan loopt. Wij zijn er om onze kennis en ervaring te delen om zo jou te begeleiden om vooruit te komen. Het is dus een samenwerking tussen jou en je therapeut. We werken aan alle aspecten waar het stotteren invloed op heeft, alleen zo werkt het effect van de therapie zo lang mogelijk.

Meer dan stotteren

Bij De Stotterpraktijk richten we de therapie niet alleen op de stotters, we kijken ook verder dan dat. Als stotteren wat langer aanwezig is zijn er vaak negatieve gevoelens en gedachten rond stotteren. Je stuurt bijvoorbeeld een mailtje terwijl je weet dat bellen de betere optie zou zijn. Of je solliciteert niet op die ene leuke baan, omdat je teveel opziet tegen het sollicitatiegesprek. We helpen je daarmee om te gaan, zodat je toch op die baan solliciteert en toch dat belletje pleegt.

Laatste ontwikkelingen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar stotteren. Bij De Stotterpraktijk zijn en blijven we hiervan op de hoogte. Zo zijn in jouw behandeling (of die van je kind) altijd de laatste ontwikkelingen opgenomen. De belangrijkste ontwikkeling in Nederland is de in 2014 gelanceerde Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Hierin wordt beschreven aan welke voorwaarden een stotterbehandeling moet voldoen. De behandelingen van De Stotterpraktijk voldoen altijd aan de Richtlijn.