Doorgaans hebben we een wachtlijst. Door corona en de uitgestelde zorg die daarmee samenhangt en hebben momenteel geen wachtlijst.

In Purmerend is er een wachtlijst voor plekken na schooltijd. Per 16 september starten we ook op woensdag, vanaf die datum is er plek na schooltijd.

Informatie per 23 augustus 2020

—-

Wachttijden in het algemeen:

Het is heel lastig een schatting te geven van de lengte van de wachtlijst. Het behandelen van stotteren is vaak een langer traject. Het wisselt wanneer een cliënt klaar is en de volgende opgeroepen kan worden. Doorgaans zal de wachtlijst circa 1 tot 2 maanden zijn. De plekken na schooltijd kennen vaak een wat langere wachttijd.